AKTUALNOŚCI

dodane 07.01.2019

Czyń wszystko w Inię Pana! - Słowo na rok 2019 r.

Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Kol 3,14-17

• Przyoblecz się w Miłość

• Żyj Słowem, by Je głosić

• Daj się posłać, gdzie chce Jezus