WYDARZENIA

Data wydarzenia
29.07.2020 do 02.08.2020

Kurs Jan 29 lipca - 2 sierpnia 2020 r.

Miejsce
Lublin

Stajemy przed kursem uznawanym za serce programu formacji Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, ponieważ ten kurs pozwoli ci najpierw żyć w zgodzie ze swoim powołaniem, abyś następnie wypełnił misję, którą Bóg ci powierzył.

Kiedy: 29 lipca - 2 sierpnia 2020 roku

Informacje: Tomek tel. 607 410 205